Ετήσιο Φόρουμ της Αποστολής “Restore our Ocean and Waters by 2030″

07-02-2024

Το 2ο Ετήσιο Φόρουμ της Αποστολής " Restore our Ocean and Waters by 2030" θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου 2024, τις Βρυξέλλες, ενώ θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Σκοπός του Φόρουμ είναι η αποτίμηση της προόδου και των σημαντικότερων επιτευγμάτων της Αποστολής, η κινητοποίηση των φορέων που σχετίζονται με τους βασικούς στόχους και η προετοιμασία του εδάφους για την επόμενη φάση της, αυτή της ανάπτυξης/εφαρμογής.
Στο πλαίσιο του Φόρουμ, στις 4 Μαρτίου θα διεξαχθεί συνάντηση δικτύωσης για τους φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις της Χάρτας της Αποστολής (Mission Charter). Το φετινό Φόρουμ αποτελεί μέρος της διοργάνωσης European Ocean Days που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 8 Μαρτίου, και η οποία περιλαμβάνει επίσης τις εκδηλώσεις “Where next for Europe’s Seas?", “BlueInvest Day" και “Ocean Literacy in Action".