Ο Διευθυντής του EIT παρουσιάζει τη νέα στρατηγική του Ινστιτούτου σε ένα σύντομο βίντεο

04-02-2021

Tags:

Ο Martin Kern, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) παρουσιάζει τη νέα στρατηγική του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027.
Δείτε παρακάτω το σύντομο βίντεο: