1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Teaming με τη συμμετοχή Κέντρων Αριστείας

26-10-2022

Το 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τeaming διοργανώθηκε στις 21 Οκτωβρίου από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να επενδύσει στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ), ως βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας και στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του, ιδίως μέσα από τα Κέντρα Αριστείων. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους και από τα 24 Ευρωπαϊκά Έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Teaming για την Αριστεία» Horizon 2020 – 6 από τα οποία εδρεύουν στην Κύπρο – την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (Research Executive Agency, REA), καθώς και ενδιαφερόμενους από το εθνικό οικοσύστημα Ε&Κ. Το Συνέδριο λειτούργησε ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά απο ενδιαφέρουσες συνεδρίες, καθιστώντας την εκδήλωση μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση στη βάση κοινών προκλήσεων.
Κλειστή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.