209 προτάσεις υποβλήθηκαν στην πρόσκληση «MSCA Staff Exchanges 2021»

17-03-2022

Η πρόσφατη πρόσκληση «Ανταλλαγών Προσωπικού (MSCA Staff Exchanges)» είχε μεγάλη ανταπόκριση με αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 214 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενδεικτική συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 72,5 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη πρόσκληση του προγράμματος ανταλλαγών προσωπικού που στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie του Ορίζοντα Ευρώπη είχε καταληκτική ημερομηνία 9 Μαρτίου 2022.
Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας έλαβε 209 προτάσεις από 28 χώρες, ενώ 408 υποβλήθηκαν στην αντίστοιχη προκήρυξη το 2020.
Οι Δράσεις «Ανταλλαγών Προσωπικού (MSCA Staff Exchanges)» χρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμες διεθνείς και διατομεακές ανταλλαγές προσωπικού που συμμετέχουν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας των οργανισμών που συμμετέχουν στην πρόταση.
Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων συνεργατικών έργων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα (ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) από όλο τον κόσμο.
Τα άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής προσωπικού επωφελούνται από νέες γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές εξέλιξης σταδιοδρομίας, ενώ οι συμμετέχοντες οργανισμοί αυξάνουν την τεχνογνωσία τους σε θέματα έρευνας και την καινοτομίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τον κατάλογο των επιτυχόντων υποψηφίων στα μέσα Ιουνίου 2022.
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία ανά χώρα του συντονιστικού οργανισμού.

• Αυστρία: 1
• Βέλγιο: 2
• Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 1
• Βουλγαρία: 1
• Κύπρος: 2
• Τσεχία: 2
• Δανία: 1
• Εσθονία: 2
• Φινλανδία: 2
• Γαλλία: 12
• Γερμανία: 8
• Ελλάδα: 18
• Ιρλανδία: 6
• Ιταλία: 36
• Λετονία: 3
• Ολλανδία: 3
• Νορβηγία: 1
• Πολωνία: 14
• Πορτογαλία: 20
• Ρουμανία: 4
• Σερβία: 2
• Σλοβακία: 2
• Σλοβενία: 1
• Ισπανία: 25
• Σουηδία: 5
• Τουρκία: 7
• Ουκρανία: 2
• Ηνωμένο Βασίλειο: 24
• Άλλες (μη επιλέξιμα): 2