Αποτελέσματα EIC Pathfinder Challenges 2023: πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη ερευνητικών έργων αιχμής σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς 

26-03-2024

Tags:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 43 νέα έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2023 EIC Pathfinder Challenge για ερευνητικά έργα αιχμής, με σκοπό την επίτευξη καινοτομιών σε πέντε στρατηγικούς τομείς. Τα επιτυχημένα έργα επιλέχθηκαν μεταξύ 368 επιλέξιμων προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν. Τα επιτυχημένα έργα θα λάβουν 159 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ (κατά μέσο όρο 3,7 εκατ. ευρώ ανά έργο).  

Οι διαχειριστές των προγραμμάτων EIC, συμμετείχαν άμεσα στον καθορισμό του Pathfinder Challenges και στην επιλογή των καλύτερων έργων. Οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (45%), ιδιωτικούς οργανισμούς (26%) και ερευνητικούς οργανισμούς (21%). Οι προσκλήσεις του 2023 Pathfinder Challenge πραγματοποιήθηκαν σε πέντε βασικούς τομείς:  

  • Καθαρή και αποτελεσματική ψύξη 
  • Ψηφιοποίηση κατασκευών 
  • Διατροφή ακριβείας 
  • Υπεύθυνα ηλεκτρονικά 
  • Ηλιακή ενέργεια στο διάστημα 

Για κάθε τομέα, το EIC θα δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο έργων που διερευνά διαφορετικές προοπτικές, ανταγωνιστικές προσεγγίσεις ή συμπληρωματικές πτυχές του τομέα. Τα επιλεγμένα έργα θα λάβουν όχι μόνο επιχορηγήσεις, αλλά και πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης του EIC και πιθανή γρήγορη πρόσβαση στο EIC Accelerator