Η ενσωμάτωση της γεωργικής κοινότητας στις βιο-βασισμένες βιομηχανίες στο επίκεντρο του εργαστηρίου του BBI JU

07-07-2021

Στις 29 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο του BBI JU για την ένταξη του γεωργικού πρωτογενούς τομέα σε βιο-βασισμένες δράσεις. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι επόμενες δράσεις που προέκυψαν από σχετική μελέτη του BBI JU, καθώς και ιστορίες επιτυχίας, οι οποίες αποτέλεσαν δημιουργική πηγή διαλόγου για τις προκλήσεις που επιμένουν και θα επηρεάσουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα στο μέλλον. Τα συμπεράσματα του εργαστηρίου αποτελούν παράλληλα και προτάσεις του BBI JU σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συμμετοχής του γεωργικού τομέα στις βιο-βασισμένες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας τα επόμενα χρόνια, με την υποστήριξη του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία και της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης “Circular Bio-based Europe”.