Χρηματοδότηση των τεχνολογιών αιχμής μέσω του EIC Pathfinder Open 2022

27-10-2022

Η επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δεύτερης ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το EIC Pathfinder από την έναρξη του EIC τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε. 57 νέα έργα πρόκειται να λάβουν έως και 183 εκατομμύρια ευρώ. Η ανοικτή πρόσκληση EIC Pathfinder Open λειτουργεί εξ ολοκλήρου με λογική «bottom up», δεν έχει δηλαδή καθορισμένες θεματικές προτεραιότητες. Τα επιλεγμένα έργα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για μελλοντικές εφαρμογές σε ευρύ φάσμα αντικειμένων – υγεία, περιβάλλον, ενέργεια, υπολογιστικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη.
Οι επιτυχημένες προτάσεις επιλέχθηκαν μεταξύ 858 υποβολών, με τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχημένων προτάσεων να προέρχονται από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων προέρχεται από οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς οργανισμούς , ενώ το 18,5 % είναι ΜμΕ.
Οι επιλεγμένες προτάσεις θα λάβουν όχι μόνο επιχορήγηση, αλλά θα έχουν και πρόσβαση σε εξατομικευμένη καθοδήγηση στο πλαίσιο των υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης του EIC.
Με το πρόγραμμα Pathfinder, το EIC υποστηρίζει την εξερεύνηση τολμηρών ιδεών για την ανάπτυξη ριζικά νέων τεχνολογιών. Ενισχύει διεπιστημονικές συνεργασίες αιχμής με χαρακτήρα «high-risk/high gain» και στόχευση προς την ανάπτυξη ρηξικέλευθης καινοτομίας.