Διαδικτυακά σεμινάρια απο την ΕΕ: Horizon Implementation Days

01-08-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαδικτυακών σεμιναρίων για τον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργανώνει σεμινάρια στις  5, 17 και 24 Οκτωβρίου. Στόχος η καλύτερη κατάρτιση των αιτούντων και των δικαιούχων του προγράμματος καθ’ όλον τον κύκλο ζωής μιας πρότασης και συγκεκριμένα από τον εντοπισμό και την υποβολή προτάσεων μέχρι τα στάδια προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης (grant agreement preparation) και της διαχείρισης έργων.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τίτλος: Horizon Implementation Day: Finding opportunities and submitting a proposal in Horizon Europe

Ημερομηνία: 5 Οκτωβρίου 2023 | 10:30 - 13:30 (ώρα Ελλάδος)

Event Website: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

2. Τίτλος: Horizon Implementation Day: Grant Agreement Preparation in Horizon Europe

Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2023 | 10:30 - 13:30 (ώρα Ελλάδος)

Event Website: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

3. Τίτλος: Horizon Implementation Day: Grant Management in Horizon Europe

Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2023 | 10:30 - 13:30 (ώρα Ελλάδος)

Event Website: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)