Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων στον Ορίζοντα Ευρώπη

19-10-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία των Σχεδίων για την  Ισότητα των Φύλων (Gender Equality Plan/GEP), με στόχο την υποστήριξη φορέων για την κατάρτιση αντίστοιχων σχεδίων.

Υπενθυμίζεται ότι η ύπαρξη Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας για τις προτάσεις που θα υποβληθούν στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το 2022 και μετά, και αφορά τους δημόσιους φορείς, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, από τα Κράτη Μέλη και τις Συνδεδεμένες Χώρες της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μία σειρά εκπαιδευτικών/ενημερωτικών δράσεων για τα Κράτη Μέλη και τις Συνδεδεμένες Χώρες, που απευθύνεται κυρίως στους οργανισμούς που δεν έχουν καταρτίσει ακόμα Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων.

Το επόμενο σεμινάριο διοργανώνεται διαδικτυακά , στις 9 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί στην Ελλάδα καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη διαδικτυακή φόρμα, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε φορείς που έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία στην κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων για την Ισότητα των Φύλων .