Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIT

23-09-2021

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, θα επιλέξει έως 7 (επτά) νέα μέλη για τη σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: 29 Οκτωβρίου 2021.