Ενημέρωση για τις υποβληθείσες προτάσεις στην προκήρυξη MSCA Doctoral Networks 2022

16-11-2022

Η δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα Διδακτορικών Δικτύων που χρηματοδοτείται από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA Doctoral Networks) ολοκληρώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2022. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (European Research Executive Agency) έλαβε 946 προτάσεις. Συγκριτικά, υποβλήθηκαν 1.076 προτάσεις το 2021 και τελικά επιλέχθηκαν 152 για χρηματοδότηση.

Οι φετινές προτάσεις που υποβλήθηκαν κατανέμονται ως εξής:

  • Standard Doctoral Networks: 793 προτάσεις
  • Industrial Doctorates: 76 προτάσεις
  • Joint Doctorates: 77 προτάσεις

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναμένεται να χρηματοδοτήσει περισσότερα από 150 έργα, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 428,27 εκατομμύρια ευρώ.

Ενδεικτικές ημερομηνίες:

  • Νοέμβριος 2022 – μέσα Απριλίου 2023: Αξιολόγηση των προτάσεων από το European Research Executive Agency με τη συμμετοχή εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών.
  • Μέσα Απριλίου 2023: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
    • Οι αιτούντες θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού στο Funding and Tenders Opportunities Portal.
    • Η επισκόπηση των αποτελεσμάτων και η ακόλουθη στατιστική ανάλυση θα δημοσιευτούν στη σελίδα της προκήρυξης.
  • Ιούνιος – Ιούλιος 2023: Συμβασιοποίηση των επιτυχημένων προτάσεων και έναρξη των πρώτων χρηματοδοτούμενων έργων. Τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν έως 2 χρόνια μετά από την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.