Επείγον: EIC Accelerator – αλλαγές στη διαδικασία υποβολής

07-06-2023

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το εργαλείο EIC Accelerator ΑΙ tool για υποβολή προτάσεων στο EIC Accelerator βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 2 Ιουνίου, με αναμενόμενη επαναλειτουργία της βελτιωμένης πλατφόρμας στις αρχές Ιουλίου.

Ως συνέπεια αυτού, το σημερινό cut-off για την υποβολή stage 2 proposals αναβάλλεται για τις 21 Ιουνίου στις 17.00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Οι επιλέξιμες προτάσεις (που έλαβαν ήδη GO στο stage 1) έλαβαν ήδη τα σχετικά links για να ανακτήσουν όλα τα αρχεία των υποβολών τους. Η υποβολή των επιλέξιμων stage 2 proposals για το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω του Electronic Submission System, που φιλοξενείται στο Funding and tender opportunities portal. Οι αιτούντες παρακαλούνται, συνεπώς, να μεταφέρουν τα προσχέδια των προτάσεών τους στη νέα πλατφόρμα υποβολής. Ο οδηγός υποβολής και το σχετικό template είναι ήδη διαθέσιμα. Παράλληλα έχει ενημερωθεί και το Frequently Asked Questions.

Όσον αφορά τις υποβολές προτάσεων για το EIC Accelerator - stage 1 (short proposals), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναμένουν την επαναλειτουργία της βελτιωμένης πλατφόρμας στις αρχές Ιουλίου.