Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

23-09-2021

Στο πλαίσιο του εγγράφου της ΕΕ για τον νέο χώρο έρευνας “A New Era for research and innovation”, όπου προβλέπεται η ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιοποίησης της ερευνητικής γνώσης προς την αγορά, η ΕΕ διενεργεί έρευνα με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας.