Εκθέσεις προοπτικής για την υποστήριξη των Αποστολών Έρευνας και Καινοτομίας

14-12-2021

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέντε εκθέσεις προοπτικής για την υποστήριξη των αποστολών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα των εργασιών των «Συμβουλίων Αποστολών» (Mission Boards). Τα «Συμβούλια Αποστολών» (Mission Boards) βασίστηκαν σε ανεξάρτητες μελέτες και σενάρια προβλέψεων (foresight) για να διερευνήσουν τις τάσεις στους αντίστοιχους τομείς παρέμβασης (Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Καρκίνος, Υγιείς ωκεανοί, υγιείς θάλασσες και υγιή παράκτια και εσωτερικά ύδατα, Υγεία του εδάφους και τρόφιμα , Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις). Στο πλαίσιο διερεύνησης των τάσεων, τα «Συμβούλια Αποστολών» επεξεργάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον και προώθησαν στοιχεία για τις προβλεπόμενες αδυναμίες και την αναδυόμενη νέα γνώση και τεχνολογία.

Οι εκθέσεις προοπτικής αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τα Συμβούλια να φανταστούν πώς μπορεί να εξελιχθεί το μέλλον και πώς να το διαμορφώσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις μέχρι το 2030» παραμένει ανοιχτή. Η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των πόλεων είναι η 31 Ιανουαρίου 2022.

Στον παρακάτω σύνδεσμο είναι διαθέσιμη η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration