Η ένταξη της Δημοκρατίας της Κορέας στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη

18-04-2024

Η επικείμενη ένταξη της Κορέας στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη σηματοδοτεί μία κομβική στιγμή αλλά και στρατηγική αλλαγή στην προσέγγιση της ΕΕ ως προς τις διεθνείς ερευνητικές συμπράξεις. Έπειτα από επιτυχημένες διαπραγματεύσεις, μία Συμφωνία Συνεργασίας πρόκειται να υπογραφεί στο δεύτερο μισό του 2024, η οποία θα υπογραμμίζει τη δέσμευση και των δύο μερών να προωθήσουν τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Με την επικύρωσή της, και από το 2025 και εξής, ερευνητές και οργανισμοί από την Κορέα θα αποκτήσουν πρόσβαση στον Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη, ο οποίος αφορά συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή βιωσιμότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημόσια υγεία. Ο προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέρχεται στα 53,5 δισεκατ. ευρώ.