Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις

26-10-2022

Η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (European Urban Initiative - EUI) ανακοίνωσε στις 10 Οκτωβρίου 2022 πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της αστικής καινοτομίας και των ικανοτήτων των πόλεων για την οικοδόμηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (ΝΕB): αισθητική, βιωσιμότητα και συμπεριληπτικότητα. Θα επιτρέψει την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς έργων επίδειξης του NEB μετά τα πρώτα έξι έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη. H EUI αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η πρόσκληση αυτή εστιάζει σε έργα που ενεργοποιούν τον μετασχηματισμό στις πόλεις και έχουν το δυναμικό ώστε να δημιουργούν επενδύσεις και να εμπνέουν άλλα έργα της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τις αρχές του ΝΕΒ. Τα έργα πρέπει να σχετίζονται με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:
• κατασκευή και ανακαίνιση με πνεύμα κυκλικότητας και ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα
• διατήρηση και μετασχηματισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς
• προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων για λύσεις οικονομικά προσιτής στέγασης
• αναγέννηση αστικών χώρων
Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει το 80 % του κόστους επιλεγμένων έργων. Κάθε έργο μπορεί να λάβει έως και 5 εκατομμύρια ευρώ. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα στηρίξει τη μεταφορά καινοτόμων λύσεων σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, ώστε να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, ιδίως στις πόλεις και τις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης για το μετασχηματισμό προς ένα πράσινο μέλλον. Μακροπρόθεσμα, οι υποστηριζόμενες αστικές αρχές θα δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μεταφοράς με τρεις άλλες πόλεις που ενδιαφέρονται να αναπαραγάγουν μέρη ή το σύνολο των έργων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.