Εγκρίθηκε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» 2021-2024

17-03-2021

Στις 15 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Το στρατηγικό σχέδιο είναι ένα νέο στοιχείο στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για τη στόχευση των επενδύσεων κατά τα πρώτα τέσσερα έτη του προγράμματος. Διασφαλίζει ότι οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ θα συμβάλλουν στις προτεραιότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας κλιματικά ουδέτερης και πράσινης Ευρώπης, μιας Ευρώπης έτοιμης για την ψηφιακή εποχή και μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, το στρατηγικό σχέδιο καθορίζει τέσσερις στρατηγικούς προσανατολισμούς για τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για τα επόμενα τέσσερα έτη:

- Προώθηση μιας ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας με την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών, γενικής εφαρμογής και αναδυόμενων τεχνολογιών, τομέων και αξιακών αλυσίδων·

-Αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

-Μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία που θα βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες·

- Δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, ανοικτής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η διεθνής συνεργασία υποστηρίζει και τους τέσσερις προσανατολισμούς, καθώς είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προκλήσεων.


Το στρατηγικό σχέδιο προσδιορίζει, επίσης, τις ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτούμενες συμπράξεις / συμπράξεις κοινού προγραμματισμού, καθώς και τις αποστολές της ΕΕ που πρέπει να λάβουν στήριξη μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».


Οι προτεραιότητες που τίθενται στο στρατηγικό σχέδιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος εργασίας, το οποίο καθορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μέσω θεματικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και θεμάτων. Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δημοσιευθούν την άνοιξη του 2021 και θα παρουσιαστούν στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας στις 23-24 Ιουνίου.


Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής επιτροπής: Πρώτο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2024: η Επιτροπή καθορίζει προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για ένα βιώσιμο μέλλον