Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: νέες επενδύσεις από το EIC Accelerator σε νεοφυείς επιχειρήσεις

29-03-2023

Ακόμη 32 επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για να λάβουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC), συνδυάζοντας επιχορηγήσεις και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, μετά το πρώτο cut-off date του EIC Accelerator για το 2023. Τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τις προκηρύξεις του EIC Accelerator Challenges. Το 40% (13 από τις 32 εταιρείες) εκπροσωπείται από γυναίκες CEO, CTO (Chief Technology Officer) ή CSO (Chief Scientific Officer) που είναι το υψηλότερο ποσοστό μέχρι σήμερα.


Οι εταιρείες επιλέχθηκαν μέσα από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία, κατά την οποία 159 εταιρείες συμμετείχαν σε συνεντεύξεις με κριτική επιτροπή έμπειρων επενδυτών και επιχειρηματιών, σε σύνολο 476 αιτήσεων. Οι 32 επιλεγμένες εταιρείες θα λάβουν συνδυαστικά χρηματοδότηση περίπου 196 εκατομμυρίων ευρώ (επιχορήγηση και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου). Οι επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου EIC. Οι επιλεγμένες εταιρείες έχουν γεωγραφική εξάπλωση που εκτείνεται σε 14 χώρες. Το 94% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης προορίζεται για δικαιούχους στα κράτη μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων το 17% αφορά αιτούντες από χώρες widening.