Βραβείο της ΕΕ για την καινοτομία στη γυναικεία επιχειρηματικότητα

17-11-2021

Είκοσι μια από τις πιο ταλαντούχες καινοτόμες γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη, είναι προτεινόμενες για το βραβείο καινοτομίας της ΕΕ για γυναίκες επιχειρηματίες για το 2021 (EU Prize for Women Innovators). Το βραβείο τιμά τα εξαιρετικά επιτεύγματα γυναικών που διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Δεκαεπτά υποψήφιες διαγωνίζονται για τρία βραβεία των 100.000 ευρώ το καθένα, στην κατηγορία της γυναικείας καινοτομίας. Στην κατηγορία της άριστης γυναικείας επιχειρηματικότητας, τρεις υποψήφιες διαγωνίζονται για τον τίτλο της ανερχόμενης καινοτομίας (Rising Innovation) και το βραβείο των 50.000 ευρώ.

Το βραβείο καινοτομίας για γυναίκες επιχειρηματίες χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» και απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και την Εκτελεστική Επιτροπή για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι φετινές υποψήφιες για το βραβείο έχουν αναπτύξει σειρά από φιλόδοξες καινοτομίες σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.
Οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από νέες τεχνολογίες και ρηξικέλευθες καινοτομίες υπόσχονται να συμβάλλουν στο δίκαιο και βιώσιμο μετασχηματισμό της Ευρώπης. Σήμερα, τα ¾ των startups στην Ευρώπη διευθύνονται από άντρες ενώ μόλις το 8% διευθύνονται από γυναίκες. Αυτή η ανισορροπία συνεπάγεται και χαμηλή επένδυση κεφαλαίου σε εταιρείες που διευθύνονται από γυναίκες. Το 2019, το 92% της χρηματοδότησης από κεφάλαια υψηλού κινδύνου δόθηκε σε επιχειρήσεις που διευθύνονται από άντρες. Η επίτευξη μίας Ένωσης της Ισότητας που προωθεί την ισότητα των φύλων σε κάθε επίπεδο είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και χώρες συνδεδεμένες με τον «Ορίζοντα Ευρώπη» για να επιλύσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η γυναικεία επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει στη δημιουργία δίκαιων, συμμετοχικών και βιώσιμων οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ευρώπη.