Δημοσιεύθηκαν τα Προγράμματα Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη

16-06-2021

Η ΕΕ δημοσίευσε τα Προγράμματα Εργασίας για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Funding & Tender Opportunities portal .

Η λίστα των δημοσιευμένων Προγραμμάτων Εργασίας περιλαμβάνει πλέον τα εξής:

Προγράμματα Εργασίας του Ορίζοντα Ευρώπη 2021-2022

General Introduction

Marie Skłodowska-Curie Actions

Research Infrastructures

Health

Culture, creativity and inclusive society

Civil Security for Society

Digital, Industry and Space

Climate, Energy and Mobility

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

European Innovation Ecosystems

Widening participation and strengthening the European Research Area

Missions

Euratom 2021-2022

General Annexes

EIC Work Programme 2021

EIC 2021

Call for prizes – Rules of Contest The European Innovation Procurement Awards Prize HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwardsPrize

Call for prizes – Rules of Contest EU Prize for Women Innovators HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize

ERC Work Programme 2021

ERC 2021

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτικές ημερίδες για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου για την παρουσίαση των ανωτέρω Προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ