Το ΕΙΤ ανακοινώνει το ΕΙΤ campus: συνδυάζοντας την καινοτομία με την εκπαίδευση

20-01-2023

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology-ΕΙΤ) ανακοίνωσε την δημιουργία μίας πλατφόρμας η οποία θα περιλαμβάνει 250 μαθήματα στις θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται η κοινότητα του ΕΙΤ. Τα πρώτα μαθήματα που παρουσιάστηκαν ήταν στα πεδία του κλίματος, των τροφίμων, των αστικών μεταφορών και των πρώτων υλών, με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότητες των συμμετεχόντων προς μία πιο πράσινη και υγιή Ευρώπη.

Η Mariya Gabriel, Ευρωπαϊκή Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας τόνισε ότι το ΕΙΤ campus προσφέρει ένα κεντρικό σημείο για μαθητές και επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε διάφορα θέματα, στο πλαίσιο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Από το 2018, το ΕΙΤ έχει διαθέσει πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ μέσω χρηματοδοτήσεων, με σκοπό τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καινοτομίας και την ενδυνάμωση της μελλοντικής γενιάς των Ευρωπαϊκών ταλέντων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του EIT campus έχουν τις εξής ομάδες στόχους:

  • Μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα τεχνολογιών και επιχειρηματικότητας
  • Φοιτητές Πανεπιστημίων: εκπαίδευση σε πάνω από 60 προγράμματα σπουδών, 200 πανεπιστήμιων που συνεργάζονται με το EIT
  • Επαγγελματίες: εκπαίδευση σε όλες τις θεματικές ενότητες της κοινότητας του ΕΙΤ
  • Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: καθοδήγηση στην επανασχεδίαση του ρόλου των σχολών ως θερμοκοιτίδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος του συμβουλίου του ΕΙΤ, πρόσθεσε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΙΤ είναι ένα τεράστιο ορόσημο για την κοινότητα του ΕΙΤ καθώς συγκεντρώθηκαν 3400 εταίροι κάτω από «μία στέγη», βοηθώντας την εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την διερεύνηση ευκαιριών που προσφέρει η κοινότητα του ΕΙΤ. Η πλατφόρμα θα είναι πλήρως λειτουργική στα μέσα του 2023 και θα φιλοξενεί πάνω από 250 μαθήματα και ευκαιρίες του οικοσυστήματος του ΕΙΤ.