Το ERC αποφασίζει αλλαγές στις φόρμες και στη διαδικασία αξιολόγησης για τις προκηρύξεις του 2024

04-01-2023

Tags:

Κατά την διάρκεια της συνάντησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του European Research Council (ERC), που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Δεκέμβριο , αποφασίστηκαν αλλαγές στις φόρμες και τη διαδικασία αξιολόγησης για τις προκηρύξεις του 2024. Τα νέα πρότυπα για το βιογραφικό και το ιστορικό (track record) κάθε ερευνητή, θα συνδυαστούν και θα απλοποιηθούν για τους αιτούντες, ώστε να είναι σε θέση να προσθέτουν σύντομη περιγραφή για να εξηγούν την πληροφορία που ζητείται. Επιπλέον, οι αιτούντες θα έχουν την δυνατότητα να εξηγήσουν τυχόν διακοπές στην καριέρα τους, ασυνήθεις πορείες καριέρας ή εξαιρετικές συνεισφορές στην ερευνητική κοινότητα.

Επίσης, είναι σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου να δίνει περισσότερη βαρύτητα στην πρόταση, παρά σε προηγούμενες επιτυχίες του αιτούμενου, κατά την διάρκεια της αξιολόγησης. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στο Πρόγραμμα Εργασίας του ERC 2024.

Οι προτάσεις συνεχίζουν να αξιολογούνται με βάση το μοναδικό κριτήριο της επιστημονικής αριστείας χρησιμοποιώντας πάνελ εξωτερικών επιφανών επιστημόνων.