Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) εγκαινιάζει τη νέα στρατηγική για την επταετία 2021-2027

26-04-2021

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) διοργανώνει στις 14 Ιουνίου 2021 εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση της στρατηγικής του ατζέντας για την καινοτομία (Strategic Innovation Agenda) για την περίοδο 2021-2027. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί η δημιουργία της νέας κοινότητας γνώσης και καινοτομίας «Cultural and Creative Sectors and Industries», ενώ θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις για τέσσερις τομείς εστίασης της στρατηγικής ατζέντας.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πορτογαλικής Προεδρίας με ομιλητές υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ και της πορτογαλικής κυβέρνησης, όπως  η Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτομία, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και την  Νεολαία, Mariya Gabriel,  ο Υπουργός Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Manuel Heitor και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΤ, Gioia Gzezzi.

Το ΕΙΤ συνιστά το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας με προϋπολογισμό 3 δις ευρώ με τη δέσμευση να συνεισφέρει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, καθώς και στον επικείμενο διττό πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της.