Περισσότερες από 500 προτάσεις υποβλήθηκαν στην προκήρυξη του 2022 για υγιεινά τρόφιμα, δράση για το κλίμα και ανθεκτικές κοινότητες

17-03-2022

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων του Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment” και συγκεκριμένα σε πέντε προκηρύξεις με θεματική προτεραιότητα τα τρόφιμα, την κλιματική αλλαγή και τις ανθεκτικές κοινότητες, υποβλήθηκαν 505 προτάσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2022. Ο διαθέσιμος ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις πέντε προκηρύξεις είναι 380,5 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει ξεκινήσει και οι επιτυχημένες κοινοπραξίες θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2022.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία υποβολής ανά προκήρυξη:

Επόμενα βήματα

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων έχει ξεκινήσει με την υποστήριξη εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών που προέρχονται από τη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις στις προκηρύξεις ενός σταδίου (single stage) θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της υποβολής τους τον Ιούνιο του 2022. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους από τον Νοέμβριο του 2022. Οι επιτυχημένες προτάσεις των προκηρύξεων δύο σταδίων (two-stage) θα κληθούν τον Ιούνιο να υποβάλουν πλήρη πρόταση. Η προθεσμία για το δεύτερο στάδιο θα είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2022.