Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις Προκλήσεις του EIC Transition

02-06-2022

Η Μονάδα Transition του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council, EIC) διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τις Προκλήσεις του EIC Transition για το 2022 (2022 EIC Transition Challenges), με επόμενη καταληκτική ημερομηνία τις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τους Υπεύθυνους Προγράμματος του EIC για κάθε μία από τις Προκλήσεις, ενώ θα μπορούν επίσης να κάνουν ερωτήσεις.

Το εργαλείο EIC Transition χρηματοδοτεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που προχωρούν πέρα από το στάδιο της πειραματικής «απόδειξης της ορθότητας της αρχής» (proof of principle). Υποστηρίζει την ωρίμανση και την επικύρωση καινοτόμων τεχνολογιών, τόσο στο εργαστήριο όσο και στο σχετικό περιβάλλον εφαρμογής, αλλά και την ανάπτυξη επιχειρηματικών υποθέσεων και μοντέλων με στόχο τη μελλοντική εμπορευματοποίηση της καινοτομίας.

Για το 2022, οι Προκλήσεις του EIC Transition είναι:

  • Πράσινες ψηφιακές συσκευές για το μέλλον,
  • θεραπείες και διαγνωστικά που βασίζονται σε RNA για πολύπλοκες και σπάνιες γενετικές ασθένειες, και
  • ενοποίηση διεργασιών και συστημάτων για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων σχετικά με αυτές τις προκλήσεις είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022 στις 17:00 CET.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2022 μεταξύ 9.30-12.00 CEST. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι απαραίτητη εγγραφή, ενώ η σχετική ηλεκτρονική φόρμα θα ενεργοποιηθεί άμεσα.