Επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

20-12-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενίσχυση της ρηξικέλευθης καινοτομίας. Έχει προϋπολογισμό 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την επταετία 2021-2027 με στόχο την υποστήριξη game changing  καινοτομιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την έρευνα σε πρώιμο στάδιο, έως την απόδειξη της ιδέας, τη μεταφορά τεχνολογίας,  τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Χρηματοδοτεί κοινοπραξίες και μοναδικούς φορείς, μέσα από τρία συμπληρωματικά εργαλεία:

Το EIC Pathfinder, υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη βαθιάς τεχνολογίας. Μέσω του Pathfinder, το EIC υποστηρίζει την εξερεύνηση τολμηρών ιδεών για ριζικά νέες τεχνολογίες. Απευθύνεται στις υψηλού κινδύνου / υψηλού κέρδους και τις διεπιστημονικές συνεργασίες αιχμής στην επιστήμη, που στηρίζουν τις τεχνολογικές ανακαλύψεις.

Το EIC Transition μεταφέρει ιδέες από το επίπεδο του εργαστηρίου σε επιχειρήσεις. Το EIC Transition χρηματοδοτεί δραστηριότητες καινοτομίας που υπερβαίνουν την πειραματική απόδειξη αρχής στο εργαστήριο, για να υποστηρίξουν αφενός την ωρίμανση και την επικύρωση της νέας τεχνολογίας στο εργαστήριο και σε σχετικά περιβάλλοντα εφαρμογών, αφετέρου την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής υπόθεσης και ενός (επιχειρηματικού) μοντέλου προς τη μελλοντική εμπορευματοποίηση της καινοτομίας.

Το EIC Accelerator υποστηρίζει ανάπτυξη και κλιμάκωση νεοφυών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου EIC το οποίο παρέχει επενδύσεις μέσω μετοχικού κεφαλαίων. Το συγκεκριμένο εργαλείο υποστηρίζει μεμονωμένες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδιαίτερα νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες spinout, για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών που αλλάζουν το παιχνίδι. Σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζονται μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης (έως 500 εργαζόμενοι).

Επιπλέον, το EIC βραβεύει με τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) startups και μικρομεσαίες εταιρείες που περνούν από την ανταγωνιστική αξιολόγηση και πληρούν τα αυστηρά κριτήρια για υποστήριξη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για να χρηματοδοτηθούν.

Το Πρόγραμμα Εργασίας του EIC για το 2023, χρηματοδοτείται με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο για το EIC Accelerator, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας του 2023, έγινε στο πλαίσιο ενημερωτικής ημερίδας που διοργανώθηκε από την EISMEA στις 13 Δεκεμβρίου 2022. Η βιντεοσκόπηση της ημερίδας είναι διαθέσιμη εδώ.

Μπορείτε να δείτε όλα τα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το EIC, μέσω του διαδραστικού χάρτη: https://eic.easme-web.eu/

Η συμμετοχή ελληνικών φορέων στο EIC, από την αρχή του Ορίζοντα Ευρώπη, μπορεί να κριθεί ικανοποιητική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις συμμετοχές σε έργα του EIC Pathfinder και EIC Transition, αφού η χώρα συμμετείχε σε 9 έργα Pathfinder και Transition (Open και Challenges), συγκεντρώνοντας χρηματοδότηση πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη η συμμετοχή σε έργα στο EIC Accelerator είναι μηδενική. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo EIC αποτελεί ένα από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη με 9% ποσοστό επιτυχίας στις προτάσεις.

Στο πλαίσιο του EIC, το έργο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής είναι το ACCESS2EIC, που διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, για την προετοιμασία προτάσεων, τη δικτύωση με επενδυτές κλπ, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.