Δελτίο τύπου: Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE Εθνικό Σημείο Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

20-04-2021

Tags:

Στον επίσημο ορισμό στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ITE ως Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points) σε 13 θεματικές περιοχές για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», προχώρησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE είναι Εθνικό Σημείο Επαφής από το 1998 αναφορικά με τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και αποτελεί επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τουςσε αυτά.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία διαθέτει πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα:

- Πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων για ειδικά θέματα και προώθηση αναζητήσεων συνεργατών από κοινοπραξίες του εξωτερικού.

- Συμβουλευτική υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας, την αναζήτηση της κατάλληλης προκήρυξης, τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, την προετοιμασία πρότασης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τη διαχείριση ενός έργου, καθώς και διευκρινίσεις για νομικά και οικονομικά θέματα.

- Υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στον εντοπισμό του κατάλληλου ειδικού για θέματα που δεν άπτονται του αντικειμένου του.

Ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ITE, Παναγιώτης Καρνιούρας αναφέρει σχετικά με αυτή τη σημαντική εξέλιξη:  «Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE κεφαλαιοποιεί τεχνογνωσία άνω των 20 ετών στην υποστήριξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων έντασης γνώσης και την παρουσία του σε πέντε πόλεις της Χώρας, και με την ανανέωση της εμπιστοσύνης της Πολιτείας θα συνδράμει ουσιαστικά την προσπάθεια του ερευνητικού ιστού της Χώρας στη δυναμική διαδικασία προσέλκυσης ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

 «Τα έμπειρα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ITE αναλαμβάνουν ακόμα μία φορά να συμβάλουν καθοριστικά στην υποστήριξη του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη». Δέσμευσή μας η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που θα προκύψουν από το νέο πρόγραμμα», αναφέρει η Χριστιάνα Σιαμπέκου, Επικεφαλής της Ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE.

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» αποτελεί το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 95,5 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Οι θεματικές περιοχές του προγράμματος, τις οποίες καλύπτει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE είναι οι εξής:

 • Legal and Financial aspects
 • European Research Council (ERC)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
 • Research Infrastructures
 • Cluster 2: Culture, creativity and Inclusive Society
 • Cluster 3: Civil Security for Society
 • Cluster 5: Climate, Energy and Mobility
 • Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 • The European Innovation Council (EIC) and European Innovation Ecosystems
 • Widening Participation and European Research Area
 • Fission
 • Fusion
 • European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, ο «Ορίζοντας Ευρώπη» έρχεται να ενισχύσει τη διακρατική συνεργασία και κινητικότητα, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στις αγορές, να προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα και να προβάλλει την πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ITE, ως φορέας υποστήριξης του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, παραμένει στη διάθεση της ερευνητικής κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης.

Πληροφορίες σχετικά με τα Εθνικά Σημεία Επαφής σε κάθε θεματική περιοχή του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», είναι διαθέσιμες εδώ.