Περισσότερες από 300 προτάσεις υποβλήθηκαν στην προκήρυξη του 2022 για τη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία και τη μηδενική ρύπανση

23-02-2022

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του 2022 για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment”, υποβλήθηκαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (15 Φεβρουαρίου 2022) 311 προτάσεις. Ο διαθέσιμος ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις προκηρύξεις που αφορούν στη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία και τη μηδενική ρύπανση, είναι 334 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία υποβολής ανά προκήρυξη:

Οι συμμετέχοντες στις προτάσεις προήλθαν από 27 χώρες της ΕΕ και από 60 χώρες εκτός ΕΕ. Τους ζητήθηκε να εξηγήσουν πώς η έρευνά τους θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ΕΕ στους τομείς της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, της μείωσης των πλαστικών και της διατήρησης ενός καθαρού περιβάλλοντος.

Επόμενα βήματα

Η αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου με την υποστήριξη εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών που προέρχονται από τη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Μάιο του 2022, η Εκτελεστική Επιτροπή για την Έρευνα (REA) αναμένεται να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στις προσκλήσεις single stage για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν να υλοποιούνται από τον Νοέμβριο του 2022. Για τις προσκλήσεις two-stage, οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο πρώτο στάδιο (first stage) θα κληθούν να υποβάλουν την πλήρη πρότασή του έως την 1η Σεπτεμβρίου 2022.